Międzynarodowy Dzień StrażakaDruhny i Druhowie, Strażacy!

Z okazji Dnia Strażaka pragnę złożyć funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej oraz Druhom Ochotniczych Straży Pożarnych wyrazy uznania i podziękowania za trud i ryzyko podejmowane w walce z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, za ratownictwo techniczne, chemiczno – ekologiczne,  medyczne, wysokościowe, wodne i poszukiwawcze.

Służba strażaka to nie tylko zaszczyt ale i obowiązek. To bezinteresowna pomoc innym, ciągła praca nad sobą i doskonalenie własnych umiejętności. To poświęcenie i ryzyko utraty własnego zdrowia i życia dla ratowania innych. Zaangażowanie w działalność ratowniczą i społeczną jest wzorem rzetelności, ale też szlachetnej postawy. Dlatego etos strażaka powinien być niezmiernie otaczany najwyższym szacunkiem, stanowić element obywatelskiego wychowania – w duchu służby każdemu, kto znajdzie się w potrzebie. Strażackie remizy mają ważne i szczególne znaczenie w życiu lokalnych wspólnot. Są to symbole miejsc, które łączą ludzi o wspólnej idei i wspólnych wartościach, ratowania życia, zdrowia, mienia i środowiska.

Jestem pełen uznania dla pracy ratowniczej, społecznej i edukacyjnej oraz dla zaangażowania i osiągnieć sportowych strażaków. Mam nadzieję, że nowoczesny sprzęt gaśniczy, najnowsze metody ostrzegania i dowodzenia akcjami ratowniczymi zmniejszą ryzyko i ułatwią Wam wykonywanie trudnych i ryzykownych zadań.

Przyjmijcie najlepsze życzenia powodzenia w pracy zawodowej, działaniu społecznym i życiu osobistym. Niech Św. Florian otacza Was swoją opieką w wypełnianiu strażackiej powinności, a służba będzie dla Was źródłem satysfakcji i powodem do dumy.

 

Z wyrazami szacunku

Tomasz Pilawka

podpis Tomasz Pilawka

Radny Województwa Dolnośląskiego

Przewodniczący Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Opublikuj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *