O mnie


Jestem absolwentem Wydziału Przyrodniczo – Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W 2010 roku ukończyłem Europejską Akademię Dyplomacji. Obecnie jestem pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz doktorantem w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (otwarty przewód doktorski w dziedzinie ekonomii). W czerwcu 2015 r. ukończyłem studia MBA (Master of Business Administration) w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Od 2014 r. pełnie funkcję Radnego Województwa Dolnośląskiego, zostałem również wybrany przez Sejmik na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz na Delegata Województwa Dolnośląskiego w Związku Województw RP.

W latach 2008 – 2010 byłem Przewodniczącym Samorządu Studentów oraz członkiem Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Od 2007 do 2010 roku, pełniłem funkcję przedstawiciela Samorządu Studentów w Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie czynnie angażowałem się w obronę interesów środowiska studenckiego.

Swoją karierę zawodową rozpocząłem w Parlamencie Europejskim, gdzie pracowałem dla dr Czesława Siekierskiego – posła do Parlamentu Europejskiego. W latach 2010 – 2012 byłem pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w Departamencie Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, co pozwoliło mi na rozwinięcie posiadanej wiedzy o elementy praktyczne oraz zdobycie cennego doświadczenia w pracy związanej z rozwojem obszarów wiejskich. Od czterech lat jestem również pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Moja aktywność na polu naukowym związana jest głównie z polityką regionalną, wspólną polityką rolną oraz polityką spójności. Jestem autorem kilkunastu publikacji poświęconych tej tematyce.

W latach 2013-2014 byłem Doradcą Stanisława Kalemby – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  W 2014 roku powołano mnie na Dyrektora Ośrodka Szkolenia Zawodowego we Wrocławiu.

Prywatnie staram się angażować w różne akcje społeczne. Jestem współtwórcą akcji honorowego dawstwa krwi „Pijawka”. Ponadto, zorganizowałem wiele konferencji, seminariów tematycznych czy też wyjazdów studyjnych do instytucji Unii Europejskiej.

Moim hobby są podróże, które sam organizuję w wolnym czasie. Preferuje aktywny tryb życia, dlatego chętnie spędzam czas na łonie natury uprawiając sport.

W 2011 roku zostałem odznaczony medalem „Zasłużonych dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”.